28M – Què votar?

Què votar per afavorir el procés?
És una pregunta que cadascú s’ha de plantejar i que, pel moment polític en el que ens trobem, fa de mal dir. Però tot i així et volem fer partícip d’algunes reflexions:

 • La primera i més important: NO LLENCIS EL TEU VOT.
  Cal valorar que, segons quina decisió es pren, s’afavoreix més a unes forces polítiques que a unes altres.
 • Tenim clara la diferència entre VOT EN BLANC i VOT NUL?
  – Per emetre un vot en blanc cal introduir a l’urna un sobre buit.
  – El vot en blanc s’interpreta com que s’està d’acord amb el resultat que surti i, a més a més, computa com a vot vàlid. També fa més difícil a les formacions petites arribar al percentatge requerit del 5% de vots a les eleccions municipals, per aconseguir un escó.
  – Per emetre un vot nul cal introduir a l’urna un sobre amb dues paperetes de candidatures diferents, o una papereta acompanyada d’algun altre document que no tingui res a veure amb les eleccions (com una fotografia) o, simplement, qualsevol tipus de document que no sigui una papereta.
  – El vot nul no es compta com a vàlid. Per tant no té l’inconvenient del vot en blanc.
  Cal recordar que un sobre amb dues paperetes de la mateixa candidatura són un vot vàlid per aquella candidatura. El motiu és que, en aquest cas, no queda cap dubte de a qui estàs votant.
 • Què provoca l’ABSTENCIÓ?
  En haver-hi una menor participació, els partits minoritaris necessiten menys vots per assolir el mínim necessari del 5%.
 • Obtenir UN o DOS ESCONS pot tenir transcendència?
  Qualsevol formació, per petita que sigui, si aconsegueix el 5% de butlletes electorals, supera el llindar que li permet començar a introduir regidors a l’Ajuntament, sempre i quan tingui prou vots. Dit d’una altra manera: aquest 5% de vots vàlids és una condició necessària, però no suficient. Finalment, segons la correlació de forces que s’acabi configurant, aquest partit pot tenir un pes rellevant i forçar decisions que vagin més en línia dels seus objectius polítics.

Finalment, per exemplificar el que expliquem, podem recordar el que va passar a l’Ajuntament de Girona a les eleccions municipals de 2011: Un partit considerat “dels grans” es va quedar sense cap regidor al consistori per un sol vot: un vot que anava acompanyant d’una estampa d’Escrivà de Balaguer i que, per tant, va ser considerat nul. Aquest vot hauria permès al partit assolir el 5% necessari per entrar a l’Ajuntament. No obstant, va ser un partit, aleshores “petit”, qui va entrar, de cop, al consistori amb 3 regidors per aquest motiu.

Tot i que la decisió no és gens fàcil, millor que la prenguem pensant en les conseqüències que se’n poden derivar. Això sí, sense oblidar que treballem per assolir la independència del nostre País. Tinguem en compte com afecten a aquest objectiu els pactes postelectorals, així com l’actuació anterior dels partits que es presenten quan han tingut la capacitat d’influir en el procés d’independència.

·


Eleccions SMxI 2022

La renovació de l’equip de coordinació de Sants-Montjuïc per la Independència es durà a terme entre els dies 3 i 8 d’octubre d’enguany i, en aquesta ocasió, el sistema de vot serà utilitzant el sistema de consultes de les assemblees de base (sistema emprat per les votacions de l’AGO). El Reglament Electoral 2022 (1) regula el funcionament de tot el procés de votació.

Així doncs, el calendari de votació telemàtica serà operatiu de les 0 hores del dilluns 3 d’octubre fins a les 14 hores del dissabte 8 d’octubre. Tanmateix, i per acompanyar a tothom que tingui dificultats tècniques o manca de dispositius adequats, s’oferirà un servei de suport i assessorament durant les tardes del dilluns 3 i dimecres 5 d’octubre, de les 18 a 20 hores, i el matí del dissabte 8 d’octubre, d’11 a 14 hores.

Quina composició ha de tenir el Secretariat de SMxI (Equip de Coordinació)?
Ha de està format per:
– Coordinador/coordinadora
– Secretari/secretària
– Tresorer/tresorera
– Vocals (3 com a màxim)

Qui pot optar?
Tot membre de SMxI de ple dret pot presentar la seva candidatura complimentant el qüestionari que estableix el Reglament Electoral i ajustar-se al calendari previst. El Reglament determina que el termini per presentar candidatures anirà del 14 al 22 de setembre i caldrà complimentar un formulari (2) que estarà disponible a la web a partir del 13 de setembre.

Funcionament del procés electoral
S’informarà per correu electrònic de l’obertura del procés. També s’inclourà un enllaç perquè cada membre pugui sol·licitar l’accés a l’aplicació informàtica (SCAB) per poder exercir el dret de vot.
Feta la sol·licitud, es rebrà un correu amb instruccions concretes sobre com  procedir.

Informació del cens electoral
Es pot verificar la pertinença  entre els dies 13 i 21 de setembre. En cas que hi hagués alguna irregularitat, es podrà fer una reclamació entre el 18 i 23 de setembre. La resolució es notificarà com a molt tard el 26 de setembre.
L’enllaç per verificar el cens és: https://registre.votacionsanc.cat/acces/index

Escrutini
Un cop finalitzat el procés de votació (14 hores del 8 d’octubre), es realitzarà l’escrutini electrònic dels vots emesos i la Junta Electoral proclamarà els resultats definitius no més tard de dimarts 11 d’octubre.

Calendari general: Resum
– Verificar el cens electoral: Del 13 al 21 de setembre
– Presentació candidatures: Del 14 al 22 de setembre
– Publicació de les candidatures admeses: A partir del 26 de setembre
– Votació telemàtica: Del 3 al 8 d’octubre
– Proclamació resultats definitius: L’11 d’octubre

______enllaços______
(1) http://smxi.cat/wp-content/uploads/2022/09/REGLAMENT_ELECTORAL_SMxI_2022.pdf
(2) http://smxi.cat/wp-content/uploads/2022/09/Q%C3%BCestionari-candidats-SMxI-2022.docx


Qüestionari Candidatures – Eleccions SMxI-2022

Tota persona que reuneixi les condicions recollides en el Reglament Electoral 2022 podrà presentar-se a la renovació de càrrecs de l’Equip de Coordinació de SMxI.
Aquestes condicions són:

 • Està degudament inscrit a l’Assemblea en posterioritat al 2 d’octubre de 2021.
 • Totes les candidatures són uninominals.
 • No ocupar càrrecs orgànic de cap, partit polític ni lloc de responsabilitat en àmbits polítics des de 6 mesos abans de la presentació de la candidatura i fins a finalització del mandat.
  S’entén com a lloc de responsabilitat en àmbits polítics el fet de formar part d’una candidatura a unes eleccions, ser càrrec electe o ocupar un càrrec de designació política.

Les persones que optin per presentar-se han de saber:

 • Que hauran de presentar el qüestionari annexe degudament complimentat.
  Aquest formulari estarà disponible a la nostra web a partir del 13 de setembre de 2022.
 • Que el termini de presentació de candidatures començarà a les 0 hores del 14 de setembre de 2022 i acabarà a les 24 hores del 22 de setembre de 2022.
 • Publicades provisionalment les candidatures, si s’escau, es podrà presentar una reclamació fins al diumenge 25 de setembre.
 • Les candidatures definitivament admeses seran publicades a la web a partir del 26 de setembre.

Qüestionari-candidats-SMxI-2022

 

Enllaç al qüestionari:
http://smxi.cat/wp-content/uploads/2022/09/Qüestionari-candidats-SMxI-2022.docx


Eleccions Secretariat Nacional

El calendari electoral per a la renovació del Secretariat Nacional consta de les fases següents:

 1. Consulta del cens electoral definitiu:
  A partir del 30 de març – Enllaç (1)
 2. Presentació de candidatures:
  Del 30 de març al 6 d’abril – Enllaç (2)
 3. Publicació del llistat provisional de les candidatures admeses:
  Del 26 al 28 d’abril – Enllaç (5)
 4. Publicació del llistat de candidatures definitiu:
  El 30 d’abril
 5. La publicitat de les candidatures es podrà dur a terme:
  Entre els dies 1 i 9 de maig
 6. Calendari de votació telemàtica:
  Entre els dies 10 i 14 de maig
  El matí del 14 de maig hi haurà suport assistencial per exercir el dret de vot
 7. Escrutini i resultat de les votacions:
  A partir de les 14 hores del dissabte 14 de maig
 8. Proclamació del resultats provisionals:
  El dissabte 14 de maig
 9. Proclamació dels resultats definitius:
  El dijous 19 de maig.

Per a més informació, es pot consultar el Reglament Electoral 2022 (3)  i també consultar la web de l’Assemblea (4).

________enllaços________
(1) https://cens.ago.cat/
(2) https://socis.ago.cat/home/index.php
(3) https://assemblea.cat/wp-content/uploads/2022/03/RELEC-2022.pdf
(4) https://assemblea.cat/eleccions2022/
(5) https://assemblea.cat/wp-content/uploads/2022/04/2022_CANDIDATURES-ELECCIONS-SN-1.pdf


Eleccions al Secretariat Nacional

CENS ELECTORAL

El 12 de març passat es va aprovat el Reglament Electoral 2022 (RELEC 2022) que contempla tots els requisits i procediments de procés electoral.

Les eleccions seran convocades properament però la concreció del cens electoral ja està previst i us l’expliquem tot seguit:

Per poder exercir el dret de vot cal estar inscrit al cens d’electors. Els requisits per formar-hi part són: ser membre de l’Assemblea en data 23 de desembre de 2021 i que en data 22 de gener de 2022 trobar-se al corrent de pagament i no estan afectats per cap incompatibilitat estatutària o reglamentària.

En aquest enllaç (1) pots comprovar si figures en el cens.

CALENDARI:

 • Publicació del cens provisional:  24 de març de 2022
 • Període de reclamació: del 24 al 26 de març enviant un correu a cens@assemblea.cat, indicant nom, cognoms, NIF, correu i telèfon de contacte de la persona que presenta la reclamació.
 • Resolució de les reclamacions: La Junta Electoral disposa fins al 29 de març de 2022 a les 23.59 hores.
 • Publicació del cens definitiu: el 30 de març de 2022
En aquest enllaç (2) es pot consultar el RELEC-2022
Davant de qualsevol dubte contacte amb nosaltres o passeu per alguna de les nostres parades (3).

Eines de País: PIMEC

PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, és la patronal més representativa de les micro, petites i mitjanes empreses i autònoms de Catalunya.
La Junta Directiva de PIMEC ha convocat eleccions generals, després de 23 anys de no fer-ho, per a la renovació dels òrgans de govern, pel proper 23 de febrer.

S’han confirmat dues candidatures per al nou comitè executiu de l’entitat. D’una banda, la continuista impulsada pel fins ara secretari general de l’entitat, el senyor Antoni Cañete. De l’altra, la renovadora encapçalada per Pere Barrios i que compta amb el suport de l’Assemblea Nacional Catalana oferint-li l’estructura tècnica d’Eines de País.

Així doncs, Eines Pimec és la candidatura independentista que aposta per una gestió democràtica i moderna que treballi per les necessitats de Catalunya.
Pere Barrios, candidat d'Eines PIMECEl seu candidat, Pere Barrios, podrà concórrer a aquestes eleccions perquè, en el temps rècord d’una setmana, ha recollit més de 200 signatures que l’avalen.

Si el primer requisit ja s’ha assolit, en queda un altre encara més difícil: fer que la candidatura Eines PIMEC tingui el major número de vots possible a les eleccions. I si diem que és difícil és perquè en tot el país només hi haurà seus electorals habilitades en 5 minicipis: Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Manresa. A més a més, el fet que les eleccions siguin el 23 de febrer, un dimarts, tampoc ho posa fàcil.

Per aquesta raó des de l’Assemblea Nacional Catalana promovem el vot delegat [1], que és el que ha de permetre la màxima participació. Donem suport i recursos per assolir aquesta fita recollint els vots delegats dels socis i sòcies de PIMEC que ens arribin fins el dilluns 22 de febrer a les 8 del vespre.

Logotip d'Eines PIMEC

Què cal fer ara?
Pots difondre aquesta informació entre les persones empresàries o autònomes, membres de PIMEC, per tal que puguin exercir el seu dret de vot fent el corresponent vot delegat. En aquest cas, podran sol·licitar el nostre assessorament i suport escrivint-nos a: sants-montjuic@assemblea.cat, o bé trucant al telèfon 693 004 571.

Treballem perquè el país disposi de les estructures
que l’ajudin a esdevenir República Catalana·
Per a més informació:

________enllaços________
[1] https://assemblea.cat/pimec-fase-dos-ajudans-amb-el-vot-delegat/
[2] https://assemblea.cat/eines-pimec-presenta-mes-de-200-avals-per-concorrer-a-les-eleccions-de-pimec/
[3] https://www.elnacional.cat/ca/economia/pere-barrios-pimec-patronal-acomplexada_581736_102.html
[4] https://www.pimec.org/ca/institucio/nosaltres/qui-som/eleccions-pimec
[5] https://www.einespimec.cat/programa/
[6] http://smxi.cat/wp-content/uploads/2021/02/Díptic-Eines-PIMEC.pdf


14F – Vot independentista (i 2)

Entrem en la recta final del procés electoral i és crucial prendre una decisió sobre què votar. Segur que no serà fàcil decidir amb ​quina candidatura independentista m’identifico més i em sento més còmode.  Evidentment, en aquest punt no et podem ajudar massa, però no hem d’oblidar el nostre objectiu: assolir la independència.

Durant la campanya s’ha anat dibuixant el posicionament de cada candidatura sobre temes tan importants com són la crisi econòmica, el salari mínim, la pandèmia, els recursos sanitaris, les llars de gent gran, els confinaments, la recollida d’aliments, el tancament de comerços, les ajudes socials, els menjadors comunitaris, les campanyes de suport, la immigració… Cada formació política utilitza aquests temes a la seva manera per tractar d’obtenir el rèdit més gran possible. Però que no ens enganyin -ho intenten i sovint ho aconsegueixen- perquè el 15 de febrer segons qui guanyi, tot seguirà igual.

Potser podem tenir un escenari que sigui més optimista. Sols cal que les candidatures independentistes superin el 50%, tant en vots com escons, per poder dibuixar aquest escenari nou ple d’il·lusió i de projectes orientats cap al benestar de les persones del nostre País. Aquest escenari nou ha de facilitar que el Parlament i el Govern puguin prendre lliurement les seves decisions que, sense deixar de pensar en les persones, esdevinguin determinants en la implementació del mandat de l’1 d’octubre i assolir la independència.

Tenim una dificultat que ens pot condicionar força si no s’assoleix la majoria parlamentària necessària. Aquesta dificultat no és altra que l’abstenció que vingui provocada per la por al contagi al coronavirus Covid-19. És un tema prou delicat però no per això l’hem d’obviar. La por al contagi pot fer que ens quedem a casa i aquesta por pot fer que res canviï. Per tant, és important que el vot independentista superi el llindar del 50% i això només serà possible si la participació és també important. La pandèmia no ens ha de frenar.

Ens atrevim a dir-vos que si voleu recordar el missatge de la setmana passada, aquí teniu l’enllaç des d’aquí mateix.
http://smxi.cat/14f-vot-independentista

 

El consell de la setmana:

Per combatre la por, i de retruc l’abstenció, votem ben protegits:
1. No oblidar-nos del missatge: Distància, mans, mascareta.
2. Recomanem l’ús de dues mascaretes alhora i ben col·locades: la FFP2 al damunt de la quirúrgica i així ens protegim i protegim els membres de les meses al màxim.
3. Descarrega’t l’aplicacio 14F [1] per a mòbil per informar-te de la situació de cada mesa per tal d’evitar cues innecessàries.

________
[1] Pots descarregar-la des d’una d’aquestes opcions:
–  https://play.google.com/store/apps/details?id=cat.gencat.mobi.eleccions202114F&hl=es&gl=US
https://apps.apple.com/es/app/eleccions-14f/id1551936918

 


14F – Vot independentista

Ja estem en plena campanya electoral i, per descomptat, tenim molt clar que el nostre objectiu és assolir la independència del País.
Però, perquè això sigui possible, què és el que cal fer?

Evidentment, tot i que aquests dies no us podem dir el que heu de votar, estem prou convençuts que sabem què és el que no s’ha de votar el diumenge 14 de febrer.
Tenim constatat que la independència no arribarà mai si no la fem possible i, per tant, hem d’aconseguir que hi hagi una majoria ampla al Parlament amb un Govern fort capaç d’implementar el mandat de l’1 d’octubre i disposat a liderar el procés.
Per aquesta raó, tota persona que anheli un país més just amb els seus drets fonamentals preservats, cal que vagi a votar i que ho faci amb consciència.

La setmana vinent farem una altra reflexió.
Avui acabem amb un consell pràctic derivat de les mesures Covid-19:
És possible que l’adreça d’alguna mesa electoral no sigui la de sempre. Si voleu saber on heu d’anar a votar, feu clic damunt el botó “inicieu el tràmit” d’aquest enllaç: Consulta del col·legi electoral de la ciutat de Barcelona
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20030000355


14F Criteris de difusió

Eleccions al Parlament de Catalunya – 14 de febrer de 2021

Criteris de difusió

·
Des de Sants-Montjuïc per la Independència, assemblea de base de l’ANC, volem explicar quin paper tenim en aquesta campanya. Per això hem decidit publicar els criteris amb els quals farem la difusió dels missatges electorals tenint en compte les directrius aprovades i recollides en el Full de Ruta en vigor (AGO, 22 de març de 2020).

Punt 3. LÍNIES D’ACCIÓ ESTRATÈGICA
“…la independència unilateral, a més de ser perfectament possible, resulta indispensable per a la llibertat i el progrés de tota la ciutadania de Catalunya. És, per tant, imprescindible que posem l’objectiu de la independència al centre del debat com a resultat del dret d’autodeterminació exercit l’1 d’Octubre.”

Així doncs, els nostres criteris són:

 • Només es difondran missatges enfocats inequívocament cap a la intenció de complir el mandat de l’1 d’Octubre i implantar, a tots els efectes, la República Catalana a curt termini i, si s’escau, per la via unilateral.
 • Compartirem missatges dels partits amb contingut programàtic.
  No elaborem contingut propi per a cap candidatura, sinó que ens limitem a compartir el que publiquen.
 • No compartirem cap missatge de cap partit que no estigui compromès amb la Independència de Catalunya.
 • Es prioritzaran els missatges de les delegacions dels partits que tinguin candidatura a Sants-Montjuïc així com els missatges que facin referència a convocatòries d’actes electorals que es duguin a terme en els nostres barris.
 • No difondrem cap missatge on els partits es critiquin o s’ataquin entre ells, sigui directament o indirectament.

Òbviament, també ens farem ressò de tota informació relacionada amb el procés electoral que arribi de l’Assemblea Nacional Catalana.

Finalment, no volem deixar de difondre la iniciativa que ha pres l’Assemblea per facilitar a l’electorat la informació que l’ajudi a decidir de manera informada a qui dóna el seu vot. La base d’aquesta informació és com cada candidatura independentista expressa la seva voluntat d’avançar decididament cap a la independència des del primer moment de la legislatura. La informació la trobareu en aquest lloc web: https://eleccions2021.assemblea.cat/


Per què del decàleg?

El Secretariat Nacional va acordar el passat 14 de novembre, deu principis d’acció política institucional :

 • Principi de respecte per la voluntat dels electors
 • Principi de sobirania i no cooperació institucional
 • Principi de construcció de la institucionalitat pròpia
 • Principi de sobirania fiscal i financera
 • Principi de sobirania econòmica
 • Principi de sobirania en energia, infraestructures i mitjans de comunicació
 • Principi de justícia lingüística: el català, llengua comuna dels catalans
 • Principi de seguretat pública per a un estat democràtic
 • Principi d’acció internacional
 • Principi de justícia social: la República catalana al servei de les persones

L’objectiu del decàleg és clarificar les seves intencions i les seves actuacions respecte de l’objectiu de l’entitat i de la majoria social del país, fer efectiva la independència de Catalunya de cara les eleccions del 14-F.

Cadascun d’aquests principis va acompanyat de diverses propostes d’acció concretes que, juntes, fan un total de 56 accions.

L’Assemblea realitzarà, del 23 al 26 de novembre, una consulta interna i telemàtica per tal que les sòcies i socis ratifiquin el document acordat pel Secretariat Nacional.

Podeu consultar el document complet en aquest enllaç [1]

La resolució aprovada insta els partits a ser fidels al mandat de l’1 d’octubre i a la declaració d’independència del 27-O de 2017.

L’Assemblea s’ha compromès a fer el seguiment de la campanya electoral i de la propera legislatura a través de la fiscalització i ho farà a través del decàleg aprovat el passat dissabte 14 de novembre en la reunió del Secretariat Nacional.

Us proposem que aneu fent la lectura del document i, quan ens formulin la consulta sobre si ratificar-lo o no, puguem participar amb suficient coneixement.

·

____ enllaç ___
[1] https://assemblea.cat/wp-content/uploads/2020/11/DECALEG_PRINCIPIS_ACCIO_POLITICA_INSTITUCIONAL.pdf