Carrer Alcolea 75, Sants
08014 Barcelona
  935 332 497
HORARI DE PERMANÈNCIES:
Dilluns i dimecres de 18 a 20 hores