Campanya 21D – Les piulades del 17/12

piuladaFins a les eleccions, cada dia es faran córrer dos missatges pel twitter, a les 10 h i a les 17 h aproximadament, per fer-nos reflexionar a escala personal i perquè, un cop llegits, els repiulem o fem algun comentari. Cada dia aquests missatges versaran sobre un tema concret que volem difondre més enllà de les nostres possibilitats i per això us demanem la vostra col·laboració.
Aquí teniu l’enllaç [1] per accedir al nostre twitter. Busqueu les piulades i ajudeu-nos a difondre-les!

Els temes d’avui: Preservació Drets Humans i fer justícia per a tothom

Avui relacionem aquests dos temes perquè, i en poques paraules, per tal de preservar els Drets Humans Universals [2], s’ha de poder aplicar una mateixa manera de fer justícia per a tothom.
La justícia ha de ser imparcial, justa i objectiva; tres conceptes que han d’anar estretament relacionats i per això és representada per una dona amb els ulls embenats, amb una balança romana en una mà i una espasa a l’altra [3].

Però, a vegades, la justícia s’utilitza per defensar determinades posicions i fets que, per sentit comú, mai podrien ser admeses deixant de ser imparcial i objectiva.
La justícia, d’altres vegades, es dilata tant en el temps que li fa perdre la seva qualitat de justa.

Però, quan parlem de la DUDH*, tothom accepta que aquests són els drets inalienables de qualsevol persona i que, sempre, convé defensar-los. Us recomanem la lectura dels seus primers articles perquè en ells es troba la seva essència. En ells es parla d’igualtat, de seguretat, de llibertat…
De totes les llibertats, que mai hem de renunciar, en destacaríem en primer lloc la que ens permet poder-nos moure de manera lliure i plàcidament. També destacaríem d’altres llibertats com són la d’expressió, la de pensament i la d’opinió perquè són bàsiques perquè tothom pugui sentir-se part d’una organització determinada.

Pensant en un futur, més o menys immediat, sembla obvi que la constitució de la República catalana haurà de contemplar un compromís exprés vers els valors que emanen de la DUDH per construir una societat integradora, justa i igualitària.

—–enllaços—–
[1]  https://twitter.com/assembleasmxi
[2] https://www.parlament.cat/web/serveis-educatius/drets-humans/index.html
[3] http://smxi.cat/wp-content/uploads/2017/12/Justicia.jpg

* DUDH: Declaració Universal dels Drets Humans


Campanya 21D – Les piulades del 16/12

piuladaFins a les eleccions, cada dia es faran córrer dos missatges pel twitter, a les 10 h i a les 17 h aproximadament, per fer-nos reflexionar a escala personal i perquè, un cop llegits, els repiulem o fem algun comentari. Cada dia aquests missatges versaran sobre un tema concret que volem difondre més enllà de les nostres possibilitats i per això us demanem la vostra col·laboració.
Aquí teniu l’enllaç [1] per accedir al nostre twitter. Busqueu les piulades i ajudeu-nos a difondre-les!

El tema d’avui: monarquia i democràcia real

Avui les piulades parlen de dos conceptes antagònics perquè un nega l’altre i si no, valorem:
Monarquia: Forma d’estat en què una persona té dret, generalment per via hereditària, a regnar com a cap d’estat. [2]
Democràcia: Forma d’organització de la vida pública, en la qual les decisions col·lectives són adoptades pel poble mitjançant mecanismes de participació directa o indirecta que li confereixen legitimitat als representants. [3]

Fins aquí la conclusió és la que ja sabíem de lliçó: el cap de l’estat d’un país monàrquic sempre és l’hereu de la dinastia que ostenta aquest privilegi. A més, és un model organitzatiu arcaic que vetlla per perllongar en el temps aquest privilegi amb la finalitat d’engrandir el seu patrimoni.

Però quina diferencia hi ha entre democràcia i democràcia real?
Ambdues formes d’organització preveuen la participació però quan parlem només de “democràcia”, sovint ens referim a una delegació de presa de decisions vers uns representants legals; mentre que quan parlem de “democràcia real”, comporta una implicació i participació més directe però sobretot, un model organitzatiu al marge dels partits i sindicats.

I si parlem de monarquia i democràcia real és perquè en el nostre context actual tenim molt a dir i fer. En algun moment caldrà reiniciar el debat sobre el procés constituent i el país què volem. Veient com ha anat l’anterior referèndum, no podem deixar que siguin només els nostres representants polítics els únics que decideixin com fer la construcció de la República catalana. Volem proposar i debatre; i volem participar activament en la presa decisions. Les consultes i referèndum, amb tota la maquinària que comporten de debats, de tertúlies, d’articles d’opinió…, són la millor manera d’aconseguir que el país sigui de tothom i per a tothom.

Nosaltres hem de tenir dir la nostra i fer-la valer amb tot l’argumentari de que es disposi i, finalment,  acceptarem la decisió majoritària que es prengui perquè la majoria ho ha decidit.

—–enllaços—–
[1]  https://twitter.com/assembleasmxi
[2] https://ca.wikipedia.org/wiki/Monarquia
[3] https://ca.wikipedia.org/wiki/Democràcia

 


Campanya 21D – Les piulades del 15/12

piuladaFins a les eleccions, cada dia es faran córrer dos missatges pel twitter, a les 10 h i a les 17 h aproximadament, per fer-nos reflexionar a escala personal i perquè, un cop llegits, els repiulem o fem algun comentari. Cada dia aquests missatges versaran sobre un tema concret que volem difondre més enllà de les nostres possibilitats i per això us demanem la vostra col·laboració.
Aquí teniu l’enllaç [1] per accedir al nostre twitter. Busqueu les piulades i ajudeu-nos a difondre-les!

El tema d’avui: pensions i dependència de la gent gran

Les piulades d’avui versen sobre dos aspectes claus relacionats amb la qualitat de vida de la gent gran: el servei d’atenció a les persones amb dependència i la política de pensions.

La font de la qual s’han obtingut les dades que s’exposen és IDESCAT [2].
Oferim tres dades* que serveixen de base del nostre argumentari:
  • Catalunya a l’1 de gener de 2017 tenia una població major de 65 anys gairebé d’1,4 milions de persones que representen aproximadament un 19% del total de població. Aquest sector de població cada any experimenta un augment moderat.
  • El total de pensions contributives de la Seguretat Social l’any 2016 eren al voltant d’1,7 milions que van atendre viduïtat, pensions, incapacitats permanents i altres.
  • El total de pensions no contributives de la Seguretat Social l’any 2015 eren 57.884 que, de mitjana, van percebre menys de 400 € al mes.
Què en diuen aquestes dades?
Doncs que tenim un sector de la població que, dia rere dia, va en augment, que el volum de prestacions econòmiques és limitat i que hi ha població que malviu per manca d’uns ingressos mínims.
 
La Revolució dels Somriures no només persegueix la implantació de la República catalana, no. També busca la construcció d’una societat més igualitària i justa en la qual, el seu benestar esdevingui satisfactori per a tothom però, molt especialment, per a les persones més desafavorides. Aquest objectiu és possible si el PIB continua creixent com ho està fent en els darrers anys.
Per tant, l’etapa que encertarem d’aquí a poc, s’haurà de caracteritzar per millorar la política de les pensions i, relacionat amb aquesta millora, millorar també l’atenció a la dependència de la gent gran, els nostres avis.
 

—–enllaços—–
[1]  https://twitter.com/assembleasmxi
[2] https://www.idescat.cat/
* No s’ha localitzat dades d’un mateix any i per això s’ofereixen les més recent de cada tipus.


Campanya 21D – Les piulades del 14/12

piuladaFins a les eleccions, cada dia es faran córrer dos missatges pel twitter, a les 10 h i a les 17 h aproximadament, per fer-nos reflexionar a escala personal i perquè, un cop llegits, els repiulem o fem algun comentari. Cada dia aquests missatges versaran sobre un tema concret que volem difondre més enllà de les nostres possibilitats i per això us demanem la vostra col·laboració.
Aquí teniu l’enllaç [1] per accedir al nostre twitter. Busqueu les piulades i ajudeu-nos a difondre-les!

El tema d’avui: L’ESCOLA CATALANA

Us recordeu d’expressions com “españolizar“, “adoctrinar“, “homogeneizar“… Algunes fa anys que les hem sentit dir en més d’una ocasió, d’altres són el resultat de l’aplicació del 155 que el Govern espanyol utilitza per desmuntar la feina de quasi 40 anys de dedicació de bons professionals de l’educació que perseguien obtenir uns bons resultats acadèmics que voldria dir una adequada preparació per esdevenir ciutadà competent.
Però, el gran mèrit d’aquests professionals està haver-ho sabut compaginar amb un èxit rotund junt amb d’altres tan importants com els acadèmics: saber compartir i treballar en grup; fomentar els valors de convivència amb el respecte i amb empatia; procurar donar les millors oportunitats a tot l’alumnat vingués d’on vingués amb o sense possibilitats econòmiques; afavorir les aptituds personals de cada alumne; augmentar el nivell cultural i l’esperit crític davant l’anàlisi de qualsevol situació social; potenciar el coneixement de tres o més llengües tan necessàries avui dia per moure’t pel món; atendre la diversitat de l’alumnat vetllant que la integració i cohesió del grup esdevingués un gran estímul per créixer i superar dificultats com un gran equip; etc.

Doncs, tota aquesta feinada derivada de l’experiència i dedicació dels professionals de l’educació, d’un temps cap aquí, ha anat patint les conseqüències dels atacs i despropòsits del Govern espanyol vers l’escola i el català; govern que no sap veure que el gran valor que té Espanya resideix en la seva riquesa cultural i lingüística que ha anat configurant una idiosincràsia pròpia a cada poble.

Comentat que l’escola catalana treballa per oferir les màximes oportunitats a tot l’alumnat, cal que aquesta institució pugui disposar d’elements compensatoris suficients (avui dia minvats com excusa de la crisi econòmica): a més de l’equip docent, un nombre de professionals especialitzats d’acord a les necessitats de cada centre i un fons econòmic adequat i suficient per destinar a ajuts i beques per aquells casos més desafavorits.

Què hem volgut plantejar? Doncs que quan alguna cosa funciona, si us plau que no la toqui ningú. L’escola catalana ha demostrat a bastament que sap que fa i el perquè ho fa. Si volem que els nostres joves puguin gaudir de bones oportunitats i siguin competents en el seu àmbit professional, l’escola catalana ofereix i ha de continuar oferint les millors condicions.

—–enllaç—–
[1]  https://twitter.com/assembleasmxi

 


Campanya 21D – Les piulades del 13/12

piuladaFins a les eleccions, cada dia es faran córrer dos missatges pel twitter, a les 10 h i a les 17 h aproximadament, per fer-nos reflexionar a escala personal i perquè, un cop llegits, els repiulem o fem algun comentari. Cada dia aquests missatges versaran sobre un tema concret que volem difondre més enllà de les nostres possibilitats i per això us demanem la vostra col·laboració.
Aquí teniu l’enllaç [1] per accedir al nostre twitter. Busqueu les piulades i ajudeu-nos a difondre-les!

El tema d’avui: ELS RECURSOS

Segons la Viquipèdia [2], i simplificant-ho, en general els recursos són quelcom que produeix un tipus de benefici. Per això parlem de recursos naturals, econòmics, tecnològics… Però la potencialitat dels recursos ve determinada, en gran mesura, per la seva disponibilitat limitada per la quantitat del producte i pel consum que se’n fa.

Estem convençuts, i està àmpliament demostrat, que els catalans tenim una gran capacitat per produir benefici i, per tant, generem riquesa. No oblidem que aquesta és la principal raó per la qual l’Estat espanyol es nega a donar-nos, no ja la independència que també, sinó de negar-nos el dret a decidir, “por si acaso”.

Per què volem la independència? – Doncs, senzillament perquè si tenim possibilitats perquè tenim recursos (naturals, econòmics, humans emprenedors i creatius…), ens cal només poder administrar-los bé i obtenir el màxim rendiment possible.

 

—–enllaços—–
[1]  https://twitter.com/assembleasmxi
[2] https://es.wikipedia.org/wiki/Recurso

 


21-D – La nostra campanya

20171210_122624-B

Els darrers dies hi ha hagut mobilització als nostres barris per expressar la nostra intencionalitat de vot.

La situació política actual ha canviat radicalment des de l’1 d’octubre i afrontem unes eleccions il·legals amb una imposició del 155 molt greu pel que representa: una pèrdua de llibertat de les persones, una pèrdua del nostre patrimoni, l’anul·lació d’oficines de representació a l’estranger, el descrèdit institucional que promulguen, l’atac a la llengua i la cultura en general, l’intent d’ofegament dels mitjans de comunicació públics, les falses acusacions d’adoctrinament a les escoles catalanes…

Per això la gent dels barris ens organitzem i mobilitzem per denunciar, dins de les nostres possibilitats, els greuges que estem patint. Us mostrem algunes imatges de les accions realitzades i que es troben ben visibles pels carrers i places dels barris.

Participa-hi!

20171210_114824 · 438714638_47168 · IMG-20171210-WA0018-b
20171210_133041 20171210_125809 20171210_114637
20171210_125930 IMG-20171210-WA0015-b

20171210_122547-B

 


Recomanem del 4 al 10 de desembre de 2017: 3 articles, 2 vídeos, 1 àudio i 1 web

A Sants-Montjuïc per la Independència ens van cridar l’atenció 3 articles, 2 vídeos, 1 àudio i 1 web publicats la setmana passada, que recomanem:

 


Assemblea d’associats i simpatitzants del desembre

Ens apropem a la data de les eleccions i siguin per a bé, o sigui que guanyem de carrer, o no sigui tant bé i no arribem al 50% mínim desitjable, ens convé tenir el cap serè amb les idees clares. Per aquesta raó ens hem plantejat una nova reunió d’associats i simpatitzants per intercanviar opinions i esvair els dubtes que ens puguin provocar els discursos dels líders polítics.

La ocasió és prou important i ens convé conèixer la vostra opinió i propostes de cara a definir la futura orientació que l’ANC ha de prendre en funció dels resultats electorals que hi hagi.

L’ordre del dia previst és:

1. Valoració del moment polític

2. Campanya del 21-D: Què hem fet i què farem

3. Propostes i debat per al full de ruta pel 2018 centrant-nos en:
- Els objectius estratègics
- Línies d’actuació a curt i mitjà termini
- L’estructura organitzativa interna de l’ANC

4. Torn obert de preguntes

L’assemblea es celebrarà el dijous 14 de desembre, a les 19.30 hores,  a la sala d’Actes de Cotxeres (plaça Bonet i Muixí, 4t pis). T’esperem a tu i a les teves propostes i suggeriments.

 


Com hem de fer campanya?

IMG-20171204-WA0027-B·

L’ANC i, per descomptat SMxI, no som una organització política i per tant, no podem demanar el vot cap a ningú. Això és així i hem de respectar-ho. Ara bé, tenint-ho clar tampoc cal que amaguem les nostres simpaties que vénen definides pel nostre objectiu: aconseguir la independència de Catalunya en forma de república.

Llavors, què podem fer? Hem d’estar passius veient com els partits unionistes ens les foten? Cal acceptar-ho?

Evidentment que no. Tenim a les nostres mans un munt de possibilitats que ajudin a l’assoliment del  nostre objectiu. Us en proposem algunes:

  • Fer difusió de la nova web RxR: https://www.raonsxrepublica.cat/. Raons per la República és un portal que et pot ajudar a diluir qualsevol dubte que se’t plantegi de cara el 21-D.
  • Birres per la República (https://twitter.com/Birresrepublica?lang=ca) és un twitter que tal com diuen: T’estrelles contra una paret parlant de política amb algú que no creu en la República? Som la teva eina de suport! Centenars de voluntaris t’ajudaran en directe.
  • Participar en accions de la nostra AT: d’encartellar, la campanya de groc, debats, fent difusió dels nostres articles i twitters, suggerint propostes, fent parades informatives, etc. Estem oberts a tot el que pensem que ens ha de servir per guanyar el 21-D. Contacta amb nosaltres a través d’alguna de les possibilitats.
  • Fer una ullada a l’argumentari per a indecisos que ofereix el bloc Catalanofòbia (https://indigentsadojo.blogspot.com.es/2017/12/argumentari-per-indecisos.html?ref=source&m=1) que és un articlepublicat el 5 de desembre. També es recomanable consultar qualsevol dels articles que s’hi han publicat (https://indigentsadojo.blogspot.com.es/search/label/21D)
  • Hem de parlar positivament del perquè cal votar independència el pròxim 21 de desembre. En els nostres cercles de relació creiem que ho tenim guanyat perquè si érem tants, ara que tenint presos i exiliats, ho tenim guanyat. Doncs a veure, sabem i ho veiem l’Estat espanyol està jugant brut, prohibint i falsejant obvietats, i podem pensar que encara no hem vist tot. Per això, no ens podem refiar fins al darrer moment. Cal que estiguem alerta i difonguem qualsevol abús que observem.
  • Aconseguir l’efecte taca d’oli. Aquesta expressió tan catalana ve a dir que el treball de formigueta, de boca a boca, és necessari per fidelitzar empaties. Tots i totes tenim persones al nostre voltant que estan indecisos i els entenem perfectament. Cal que dediquem una estona a escoltar-los primer, per entrar en debat seguidament. Sembla que les enquestes deixen un percentatge d’indecisos important que poden decantar la balança a favor o en contra. Tingueu-ho clar.

Com podeu veure no estem donant el vot a cap partit polític. Sols estem posant en valor que el 21 de desembre hi ha molt en joc. El nostre objectiu no es conforma en aconseguir ser República sinó que va més enllà: defensar les llibertats i els drets de les persones; vetllar per mantenir i millorar el benestar social; potenciar la nostra cultura i llengua; activar l’economia i generar llocs de treball; i qualsevol altre aspecte que considerem perquè, en el fons, volem exercir el nostre dret a decidir.


Brussel.les 7 de desembre

La manifestació catalana a la capital d’Europa

20171207_123320

Desplaçar-se a la capital europea, fent més de 1000 km, era un esforç molt gran que teníem clar que era necessari per demostrar a Europa i al món sencer, que volem ser un Estat més d’una Europa que diu que és democràtica.

Les xifres, com sempre, varien en funció de qui les diu amb la intencionalitat concreta. Entre 45 i 60 mil catalans van aconseguir que ahir als carrers de Brussel.les es parlés català.
Us oferim un vídeo [1] que és un bon resum del dia que ha fet història.

 

—–enllaç—–
[1] https://drive.google.com/file/d/1yksF9aaWm_sxfEs8ihU6TMJL9QAkB64U/view?usp=drivesdk

 
Vídeo de CRIDA PER LA DEMOCRÀCIA – ÒMNIUM CULTURAL