AGO-2021 Assemblea Extraordinària

D’acord amb la publicació anterior [1], fins al 25 d’abril es podien presentar esmenes als documents proposats per debatre a l’Assemblea General Ordinària.
Un requisit per tal que siguin admeses al debat final és que cal haver-les presentat, debatut i aprovades per un mínim d’un 35% dels assistents en les reunions de les assemblees de base.

Per aquest motiu, es convoca als socis i sòcies de ple dret a l’assemblea extraordinària que es durà a terme el dimecres 28 d’abril a les 7 de la tarda (19.00 h) a través de la plataforma ZOOM [2].
Les persones que hagin presentat alguna esmena del tipus que sigui, disposaran d’un breu temps per argumentar-la per, seguidament, passar a la seva aprovació per part dels assistents.

Quant a l’assistència de l’assemblea que aquesta es realitzarà a través de la plataforma ZOOM, sols podran participar-hi els membres de ple dret.


Enllaços:
[1] http://smxi.cat/ago-2021-2/
[2] https://zoom.us/j/94948422415?pwd=N05naWxTVzNYNkxTNlM5bm1qbmt5UT09
(ID: 949 4842 2415 i codi d’accés: 729366)


AGO-2021 – Comprova el cens per participa-hi

Enguany la IX Assemblea General Ordinària (AGO-2021) també es celebrarà de manera virtual per ajustar-nos a les mesures per combatre la pandèmia. El calendari previst és del 20 al 26 de maig.

A aquesta AGO podran participar totes aquelles persones que constin com a membres de ple dret i estiguin al corrent de pagament a la data 31 de gener de 2021.
El període per comprovar la inclusió al cens [1] és fins al 22 d’abril. En cas que es detecti alguna irregularitat cal enviar un correu a cens@assemblea.cat indicant nom, cognoms, NIF, correu i telèfon de contacte de la persona que té la incidència.

Tan aviat com es disposin els documents que seran objecte de debat a l’assemblea: la proposta de Full de Ruta i de les modificacions/actualitzacions dels Estatuts i Reglament de Règim Intern, us ho comunicarem per tal que pugueu presentar les esmenes que considereu oportunes.

____enllaç____
[1] https://cens.assemblea.cat/


AGO-2021 Documentació

Ja estan disponibles els documents que s’hauran de debatre prèviament i que, un cop aprovat per cada assemblea territorial, es presentaran per al debat final durant la celebració de l’Assemblea General Ordinària que serà del 20 al 26 de maig.

Al final d’aquesta web us oferim els enllaços als tres documents que són objecte d’informació i de debat dels quals es poden formular esmenes de tres tipus d’esmenes: d’addició, de modificació i de supressió o a la totalitat.
El formulari amb les propostes d’esmenes que formulin les persones sòcies de ple dret, s’hauran d’enviar per mail (sants-montjuic@assemblea.cat) abans de les 24 hores del diumenge 25 d’abril.

Per part de Sants-Montjuïc per la Independència, el debat es realitzarà en l’assemblea extraordinària que es celebrarà el dimecres 28 d’abril a les 19 hores  i el realitzarem a través de la plataforma zoom.

ENLLAÇOS ALS DOCUMENTS

Enllaç al formulari per presentar esmenes:
http://smxi.cat/wp-content/uploads/2021/04/Formulari-esmenes-AGO-2021.docx


AGO-2020

El Secretariat Nacional ha decidit celebrar l’Assemblea General de forma virtual per les exigències de l’actual confinament.
Tot seguit us fem un recordatori de com es farà i quin és calendari que implica.

Què cal saber-ne?

 • No cal cap inscripció prèvia.
  ·
 • Pot participar tots els membres de ple dret sempre que estiguin al corrent de pagament amb data 15 de febrer.
  ·
 • El procediment a seguir serà:
  • Sol·licitar la contrasenya a través del web que es facilitarà.
  • Per correu electrònic es rebrà la contrasenya i l’enllaç a l’aplicació de votació.
  • Un cop dins de l’espai de votació, caldrà identificar-se amb el DNI/NIE i la contrasenya facilitada.
   ·
 • Al fer-se les votacions de manera virtual, es votaran per blocs i tindran una durada de quatres dies:
  • Bloc 1: Dijous 19 de març (00.00 – 23:59)
   1. Elecció o ratificació de la Mesa
   2. Elecció dels interventors d’acta
   3. Esmenes a la totalitat a la proposta d’actualització del Full de Ruta
   4. Esmenes a la proposta de reforma parcial dels Estatuts i del Reglament de Règim Intern i a la proposta de nova composició del Secretariat Nacional
   ·
  • Bloc 2: De divendres 20 de març (00 h) a dissabte 21 de març (15 h)
   1. Esmenes a la proposta d’actualització del Full de Ruta 2020-2021
   ·
  • Bloc 3: Diumenge 22 de març (00.00 – 23.59):
   1. Presentació i votació de l’informe de gestió del Secretariat Nacional
   2. Presentació i votació de l’informe econòmic de l’exercici
   3. Presentació i votació de la proposta de pressupost de l’exercici 2020
   4. Votació de la proposta definitiva d’Estatuts i de Reglament de Règim Intern
   5. Votació de la proposta definitiva de l’actualització de Full de Ruta
   6. Presentació i votació de la proposta de convocatòria del procés electoral per escollir els membres del Secretariat Nacional

AGO-2020

Tenim una cita a la Farga de L’Hospitalet, a les 10 del matí del 22 de març.

Com s’ha difós anteriorment, aquest dia es durà a terme la nostra VIII Assemblea General que servirà per aprovar el nostre full de ruta 2020-2021, per la qual cosa, és important la màxima participació dels membres de ple dret.

Per assistir, cal fer l’oportuna inscripció  [1] abans del  21 de març.
Si tens cap dubte, envia’ns un correu a sants-montjuic@assemblea.cat

____
[1] https://assemblea.cat/index.php/viii-assemblea-general-2/


AGO-2020. Participa-hi!

El 22 de març es celebrarà, a La Farga de L’Hospitalet, la VIII Assemblea General Ordinària (AGO-2020).

La importància d’aquesta assemblea rau al fet que s’hi aprovaran les directrius de treball i acció per al 2020-2021, que seran recollides en el Full de Ruta.

Ens agradaria poder comptar amb la vostra presència, i més aquest any que es realitza molt a prop (en transport públic són uns 20 minuts), per què -com sabeu- es realitzaran les votacions de les esmenes acceptades i, com més siguem, més força podrem tenir per aconseguir l’aprovació d’alguna de les nostres [1].

Per poder assistir cal que feu l’oportuna inscripció a través del formulari que trobareu en aquest enllaç [2].

Per qualsevol dubte, contacteu amb nosaltres.

____
[1] A partir del 16 de març es podrà accedir al conjunt de les esmenes vives acceptades per ser presentades i aprovades si s’escau, a l’AGO-2020.
[2] https://assemblea.cat/index.php/viii-assemblea-general-2/