OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Assemblea general:

És l’instrument bàsic per a la transparència i la participació en general, s’hi valoren les actuacions realitzades i se’n proposen de noves.

L’ASSEMBLEA és oberta a adherits (membres de ple dret) i simpatitzants.

Funcions:

  • Informar de les novetats relacionades amb la nostra territorial i l’ANC
  • Rendir comptes de les actuacions realitzades
  • Fomentar la participació i el debat
  • Recollir propostes i suggeriments
  • Valorar la funcionalitat i coherència de les accions, i
  • Vetllar pel compliment dels acords presos.

L’assemblea, oberta a les preguntes, observacions i suggeriments de les persones assistents, culmina amb un torn obert de paraules.

Periodicitat: mensual.