Sense ser una estructura rígida, doncs la situació de cada moment pot determinar la creació d’altres temàtiques o centres d’interès, la distribució de tasques s’organitzen per àrees de treball. (1)

Aquestes són:

  • Captació i acollida
  • Difusió
  • Discurs i formació
  • Establiments amics
  • Local i material
  • Mobilització
  • Parades

(1) El concepte àrees de treball és semblant al del grup de treball però amb el matís que sovint hi ha tasques que accepten a més d’un grup.