Els 10 eixos de la República Catalana

Reproduïm els textos que van llegir a l’assaig de la Via Lliure, el 27 d’agost, Rosa Alentorn, vicepresidenta de l’Assemblea Nacional Catalana, i Lídia Alberich, membre del Secretariat Nacional en representació del Barcelonès i excoordinadora de Sant Andreu per la Independència. En el moment de llegir-los, les persones que participaven en l’acte ja s’havien distribuït en 10 eixos, amb punters de colors, 5 a la banda de muntanya i 5 a la banda de mar, amb l’escenari enmig. La lectura, amb la indicació del número i el color de cada eix, va servir també per preparar la part final de l’acte, just abans que els dos punters gegants avancessin simultàniament fins a l’escenari, com una cremallera –una reproducció, a petita escala, de l’efecte que es crearà a la Meridiana l’Onze de Setembre.

El punter gegant avança entre la gent i es crea un efecte de cremallera (foto de Josep-Lluís Gonzàlez publicada amb llicència oberta Creative Commons by-nc-sa)

El punter gegant avança entre la gent i es crea un efecte de cremallera (foto de Josep-Lluís Gonzàlez publicada amb llicència oberta Creative Commons by-nc-sa)

Eix 1, color groc
Regeneració democràtica
Volem una República amb una separació clara dels 3 poders, amb transparència de totes les institucions públiques: del govern, del parlament, dels tribunals, dels ajuntaments i els partits. Amb llistes obertes, amb freqüents consultes a la població en els temes més importants, amb incompatibilitats clares i precises i elecció directa dels càrrecs públics i límit de mandats. Amb una justícia per a tothom, ràpida i incorruptible, al servei del bé comú i que protegeixi els més desafavorits.

Eix 2, color blau fosc
Equilibri territorial
Volem una República ben estructurada, amb equilibri entre les zones urbanes i les rurals, amb unes infraestructures i transport públic que facilitin la mobilitat i connexió entre territoris de forma descentralitzada, on s’aposti per una gestió ordenada del sòl. Volem una administració local forta, amb una aplicació radical del principi de subisidiarietat. Volem que les institucions de la República i la iniciativa pública i cooperativa s’estenguin per tot el país.

Eix 3, vermellós
Solidaritat
En la República que volem construir s’ha de promoure la cohesió social i fomentar la col·laboració. Ens cal una societat amb un teixit social ric, on tothom pugui trobar el seu lloc al costat dels seus conciutadans, una societat que potenciï l’associacionisme, el voluntariat i la sensibilitat davant de les dificultats i problemes dels altres. Aquesta solidaritat ha de disposar de recursos generosos i s’ha de poder projectar a altres col·lectivitats i països.

Eix 4, color blau clar
Obertura al món
Volem que la nova República Catalana tingui veu pròpia a Europa, a la Mediterrània i al món. Volem aportar a tot arreu la nostra contribució al progrés de la humanitat a partir dels nostres valors a favor de la pau, el diàleg, la mediació en els conflictes, la cooperació i la solidaritat col·lectivament assumida. Volem que gent d’arreu del món pugui progressar en llibertat al nostre país i guanyar-hi un futur millor per als seus fills.

Eix 5, color verd clar
Diversitat
Volem una República on la diversitat sigui considerada una riquesa i no un destorb, on es valorin i respectin les diferents identitats personals i col·lectives d’origen, culturals, lingüístiques, religioses i de qualsevol mena. Volem un país que promogui el diàleg com a via per resoldre els conflictes, que respecti les minories, que aculli els perseguits i que toleri la dissidència. Volem un país que no tingui por de la seva gent.

Eix 6, color verd fosc
Sostenibilitat
No podem comprometre el futur de les noves generacions amb un ús desaforat dels recursos naturals, que són essencials i són fràgils. Volem una República on es fomenti l’ús de les energies renovables i la producció i comercialització descentralitzada dels recursos energètics a nivell local, on es promogui la reutilització i reciclatge de materials, la producció agrícola i ramadera de proximitat i on s’impulsi la lluita de tot el planeta contra l’escalfament global, la contaminació i l’exhauriment dels recursos naturals. Volem una República que restauri l’hàbitat dels nostres rius, perquè els rius són vida!

Eix 7, color  lila
Igualtat
Aspirem a una República on es respectin escrupolosament la igualtat de drets i deures de totes les persones, on es rebutgi qualsevol discriminació per l’origen, l’ètnia, la llengua, el gènere, l’orientació sexual o les pròpies creences. La República tindrà present que tota igualtat efectiva comença per assegurar la igualtat d’oportunitats, i que la pobresa o les circumstàncies desfavorables de naixement no han de privar cap infant ni jove d’arribar tan amunt com sigui capaç, en el seu progrés com a persona.

Eix 8, color marró clar
Benestar i justícia social
La República que volem construir ha de garantir un estat del benestar que inclogui la consecució dels drets fonamentals bàsics per a tots els seus ciutadans: l’educació, la sanitat, l’habitatge, un lloc de treball digne i amb una estabilitat i remuneració adequada. També unes prestacions dignes per als més necessitats, per als pensionistes i per a les persones dependents. Les polítiques públiques de la República s’han d’orientar cap a la disminució de les diferències socials, tan accentuades els darrers anys, principalment combatent el frau fiscal i aplicant una fiscalitat progressiva i suficient.

Eix 9, color rosa
Innovació
Volem una República on es valori la creativitat, el talent i la capacitat emprenedora com a fonaments del progrés i la riquesa de la nostra societat; on es fomenti la recerca científica i tecnològica, es potenciï el funcionament de les nostres universitats i s’impulsi la creació d’empreses punteres en tots camps. Volem una administració competitiva, capaç de proveir serveis de qualitat per a tothom amb criteris d’eficiència, una administració capaç de proporcionar una posició d’avantatge a les nostres empreses.

Eix 10, color taronja
Educació i cultura
Volem una República amb una Llei Educativa consensuada, una educació pública de qualitat, gratuïta per a tothom, integradora, que compensi les desigualtats, que aculli els nouvinguts, que potenciï el català i altres llengües, que fomenti el civisme i estimuli l’esperit crític. Volem una República en què sigui una prioritat la cultura, on es faciliti i no es gravi l’activitat de les empreses culturals i on es potenciï la pràctica de l’esport i la vida sana entre la població. Volem una República Catalana que vetlli per tota la població catalanoparlant, dins i fora de les nostres fronteres.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *