Declaració Fundacional i Estatuts

Darrera aprovació: 17 d’abril de 2016 (assemblea general extraordinària descentralitzada)

Reglament de Règim Intern

Darrera data d’aprovació:  6 d’abril de 2013 (assemblea general extraordinària descentralitzada)

Full de ruta

Secretariat Nacional