AGO 2018

Assemblea General Ordinària 2018

L’AGO se celebrarà el diumenge 25 de febrer i, a banda de rendir comptes sobre la gestió realitzada fins el moment, s’aprovarà el Full de Ruta per a l’any 2018 posant en consideració les esmenes que s’hagin proposat.

Per poder fer aportacions i esmenes a la proposta de Full de Ruta (FR) [1] que ha elaborat el Secretariat Nacional cal ajustar-se als terminis següents:

  • 25 de gener (19.30 h) – Presentació de la proposta de FR en l’assemblea d’associats
  • 28 de gener (24.00 h) – Finalitza el termini per presentar esmenes al FR per correu (sants-montjuic@assemblea.cat)
  • 3 de febrer – Tramesa a tots els associats del document amb les esmenes consolidades perquè es puguin estudiar abans de l’assemblea extraordinària
  • 3 de febrer – Segona convocatòria de l’AGO 2018
  • 7 de febrer (19.30 h) – Assemblea extraordinària per aprovar les esmenes rebudes i presentar-les a la COAG
  • del 3 al 18 de febrer – Període d’inscripció per poder assistir a l’AGO i per formular incidències (veure reglament) [2]
  • del 5 al 18 de febrer – la Comissió d’Esmenes podrà acceptar, transaccionar o rebutjar les esmenes presentades
  • 11 de febrer – Data límit per fer la difusió (assemblea.cat) de l’informe de gestió i de l’informe econòmic de l’exercici anterior
  • 19 de febrer – La Comissió d’Esmenes publica les esmenes vives del Full de Ruta
  • 20 de febrer – Data límit de resposta de les possibles incidències d’inscripció per assistir que s’hagin comunicat

Tota la informació i documentació relativa a l’Assemblea General Ordinària està i estarà disponible a https://assemblea.cat/ago2018
També ens podeu fer consultes a través del nostre correu: sants-montjuic@assemblea.cat
Us facilitem una plantilla [3] per presentar les esmenes de qualsevol tipus (d’addició, modificació o supressió).

———enllaços———
[1] https://assemblea.cat/sites/default/files/ago2018/PonenciaDelFullDeRuta2018-2019_Numerada.pdf
[2] https://assemblea.cat/sites/default/files/ago2018/ReglamentAGO2018_UV.pdf
[3] http://smxi.cat/wp-content/uploads/2018/01/Plantilla-Esmenes.docx


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *